Pierwszy stopień ratownika - Młodszy ratownik WOPR - jest szkoleniem już dla naszych najmłodzyszch, ale również dla każdego. Jest uprawnieniem między narodowym ILS - JUNIOR LIFESAVER - 
oraz upoważnia do udziału w zawodach w sportowym ratownictwie wodnym oraz do udziału we wszystkich szkoleniach specjalistycznych. 
zgoda na udział w szkoleniu + brak przeciwskazań zdrowotnych
umiejętności pływackie
 na poziomie  podstawowym (karta pływacka*) 
12 lat lub więcej 
Drugi  stopień ratownika -Ratownik WOPR - jest szkoleniem  dla osób które już ukończyły szkolenia młodszych Ratowników WOPR
Jest uprawnieniem między narodowym ILS - LIFESAVER -
Szkolenie to obejmuję już zajęcia na wodach otwartych oraz z wykorzystaniem sprzęt.

15 lat lub więcej 
 
zgoda na udział w szkoleniu + brak przeciwskazań medycznych
umiejętności pływackie
 na poziomie średnio-zaawansowanym (specjalna karta pływacka - żółty czepek*)

Szkolenie sierpień 

y 

SZKOLENIE W CZERWCU

Młodszy Ratownik WOPR 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Młodszych Ratowników WOPR 
na pływalni UCSiR przy ul. Hirszfelda 11 W Warszawieterminy zajęć:
- zajęcia praktyczne :
            - wtorek 19":30-20:30
            - czwartki 18:30-19:30
- zajęcia teoretyczne: 
            - poniedziałki o 19:00 (zajęcia online)


Koszty szkoleń:  750,00 zł 


RATOWNIK WOPR
RATOWNIK WODNY 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie
na pływalni UCSiR przy ul. Hirszfelda 11 W Warszawie oraz jeziorku Czerniakowskim

Szkolenie w terminie 29.05-22.06.2023 

KOszt szkolenia: 
- Ratownik WOPR: 850,0  zł
- Ratownicza nie wodny - 1600,00 zł