Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 

Kurs z zakresu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przeznaczony szczególnie dla osoby chcących pracować jako ratownik wodnych. 

Kwalifikowana Pierwsza pomoc 

Szkolenie i recertyfikacja KPP

 
szkolenie  
- zajęcia teoretyczne - online popołudniami
- zajęcia praktyczne 05-18.06.2023
-egzamin 18.06.2023
- 1300,0 zł - zniżka 200,0 zł dla Członków WOPR
recertyfikacja  18.06.2023 - 400,00 zł
pytania: szkolenia@wopr.warszawa.pl