Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze

            

By inni mogli Żyć

Naszą  ideą jest bezinteresowne niesienie pomocy osobom narażonym na utratę zdrowia lub życia, przede wszystkim na obszarach wodnych.
W działaniu opieramy się na naszych wartościach bezinteresowności, odwagi, niezawodności i wiarygodności.
Podstawową rolą naszych ratowników jest upewnienie się, że każda osoba bezpiecznie korzysta z plaży i akwenów wodnych. Nasi ratownicy monitorują warunki nad warszawskim odcinku Wisły a w sezonie letnim także na morzu i jeziorach.
Naszym celem jest zapobieganie wypadkom, zanim do nich dojdzie – aż 95% pracy ratownika ma charakter prewencyjny.