Uczniowski Klub sportowy - ratownictwo sportowe 
 
 

Szkolenia Ratownicze

Instruktor 
pływania

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Instruktor ratownictwa 

Sternik
Motorowodny 

Szkolenia specjalistyczne 

NAUKA
PŁYWANIA

obozy i 

wyjazdy