Ratownik Wodny (MSW)

1600,00 zł

Instruktor pływania

1300,00 zł

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

1300,00 zł

Instruktor ratownictwa 

1600,00 zł 

Sternik Motorowodny 

450,00 zł 

Szkolenia WOPR

NAUKA PŁYWANIA

Szkolenia specjalistyczne