Pogadanki w szkołach i przedszkolach

Jednym z głównych zadań Stołecznego WOPR jest działanie na rzecz zapobiegania utonięć!

Pogadanki 

Stołeczne WOPR w ofercie posiada działania prewencyjne na każdej grupy wiekowej 

 
pogadanki o bezpieczeństwie dla dzieci i młodzieży (z psem ratownikiem)
Akcje prewencyjne - piknik i pokazy ratownicze 
Akcje prewencyjne nad ą, pogadanki nad wodą dla koloni, obozów i osób nad wodą.