Analiza Zagrożeń 

Stołeczne WOPR we współpracy z zarządzającym oraz policją działającam na danym terenie stwarza dokument " analiza zagrożeń" wyznaczonych obszarów wodnym na zlecenie zarządzającego. 

Analiza zagrożeń wymagana jest zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rozdział 2, Art 4 pkt 1 "dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust.1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji."
Stołeczne WOPR oferuję:
- analiza  zagrożeń
- analiza miejsc szczególnie niebezpiecznych
- analiza BHP
- szkolenie BHP
- analiza dokumentacji ratowniczej
- kontrola pracy ratowników