Szkolenie
Ratowików wodnych

Zapraszamy na intensywne szkolenie Ratowników wodnych. 

UPRAWNIENIA DO PRACY!!!!!!!!!!!

Uprawnienia do pracy

Szkolenie ratowników wodnych zgodnie z  rozpowszechniana. MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Organizator zapewnia możliwość uczestnictwa w szkoleniach- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
- Sternik Motorowodny 


koszta 

Kosz szkolenia to 1600,00 zł 
  • I rata - 500,00 zł -> do dnia 27.05.2024
  • II rata  - 600,00 zł -> do dnia 10.06.2024
  • III rata - 500,00 zł ->  do dnia 19.06.2024

harmonogram zajęć

Zajęcia praktyczne będą odbywać się na pływalni przy siłowni Zdrofit Adgar Plaza ul. Postępu 17 A oraz jeziorku Czerniakowskim 

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się online.