Zjazd – informacja

W związku ze zwołaniem V Zjazdu Stołecznego WOPR została uaktualniona ewidencja członków naszej organizacji. Skreślone z listy członków zostały osoby zalegających ze składkami ponad 24 miesiące i w ten sposób pozostało nas 756. Aby  zachować ciągłość członkostwa należy uregulować zaległości. Uaktualniona została również ewidencja drużyn. Kierownicy drużyn otrzymali aktualne wykazy członków. Jeżeli do drużyny doszły nowe osoby przed 26.03.2019 Kierownicy dostarczą do wtorku 3.04.2019 do biura ich deklaracje. Do poniedziałku 2 kwietnia 2019 roku Kierownicy […]

Read More

Szkolenie KPP w Kwietniu

Zapraszamy na kolejne szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Szkolenie będzie trwać  3 weekendy Rozpoczęcie:  06.04.2019 o godzinie 8:00 w siedzibie Stołeczne WOPR (ul. Pytlasińskiego 17 Warszawa) Egzamin: 28.04.2019 godzina 20:00 w siedzibie Stołeczne WOPR (ul. Pytlasińskiego 17 Warszawa) Koszt całkowity: 750 zł Recertyfikacja KPP odbędzie  się  28.04.2019 o godzinie 20:00 Vademecum odbędzie się  28.04.2018 w godzinach 10:00 – 19:00  Koszt reecertyfikacji: 250 zł 2019-KPP-formularz-zgłoszeniowy-1-1 (7) […]

Read More

CSS ratownictwo wodne na wodach szybkopłynących i powodziowych 2019

ZAPRASZAMY na Centralne Szkolenie Specjalistyczne WOPR z zakresu ratownictwo wodne na wodach szybkopłynących i powodziowych.   Termin 12/piątek – 14/niedziela kwietnia 2019 To szkolenie jest Centralnym Szkoleniem Specjalistycznym WOPR akredytowanym przez ILS a więc liczy się do twojej ścieżki rozwoju w naszej organizacji.     1.Zasady zgłoszenia Każdy uczestnik szkolenia musi wypełnić formularz „druk zgłoszenia uczestnika szkolenia”, druk jest do pobrania ze strony wopr.warszawa.pl Druk należy pobrać wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i wysłać skan na […]

Read More