Szkolenia

Szkolę się ze Stołecznym WOPR

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać i reagować na sytuację zagrożenia życia w wodzie dzięki szkoleniu ratowników prowadzonemu przez Stołeczne WOPR. Nasze kursy mają na celu wyposażyć Cię w umiejętności i wiedzę oraz przygotować Cię do działania w różnych sytuacjach w wodzie i wokół niej. Dzięki naszym szkoleniom poznasz kluczowe techniki pomagające zapobiegać utonięciom i urazom, poznasz tajniki specjalistycznego ratownictwa, nauczysz się szybkiej reakcji i zdobędziesz przygotowanie niezbędne do bycia ratownikiem. Przez cały okres szkolenia będziesz pod opieką najlepszych Instruktorów Ratownictwa WOPR. Zdobyte umiejętności będziesz mógł rozwijać w praktyce pod czujnym okiem koordynatorów zabezpieczeń ratowniczych realizowanych przez Stołeczne WOPR.

Ratownik Wodny

Szkolenie przygotowuje do  podejmowania działań ratowniczych w ramach wykonywania ratownictwa wodnego. W trakcie szkolenia uczestnik zdobywa i utrwala wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego, wyrabia poczucie odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtuje właściwą postawą etyczną niezbędną przy podejmowaniu czynności ratunkowych. Zawód ratownika wodnego uprawnia do pracy zarobkowej na kąpieliskach, pływalniach, koloniach, spływach kajakowych. Szkolenie na ratownika wodnego trwa minimum 63 godziny i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia. 18 sierpnia 2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DU nr 208, poz. 1240) i aktami wykonawczymi.

FAQ
Zapisz się

Ratownik Wodny WOPR

Dla chętnych i ambitnych ratowników, którzy chcą opanować wszystkie tajniki ratownictwa wodnego prowadzimy rozszerzone szkolenie ratowników wodnych. szkolenie prowadzone jest na podstawie programu szkolenia WOPR, jest dłuższe i bardziej wymagające niż szkolenie na Ratownika Wodnego, ale umożliwia uzyskanie certyfikatów międzynarodowej organizacji ratowników wodnych (ILS) oraz pozwala rozpocząć wieloletnią przygodę z ratownictwem na szkoleniach specjalistycznych.

FAQ
Zapisz się

Centralne Szkolenia Specjalistyczne

Celem szkoleń specjalistycznych jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego w różnych, specyficznych sytuacjach, których standardowe szkolenie nie obejmuje, a które w sytuacjach zawodowych bardzo się przydają m.in. na wodach szybkopłynących i powodziowych, na kąpieliskach i pływalniach, w trakcie śródlądowych regat żeglarskich, z użyciem defibrylatora, skutera ratowniczego, śmigłowca oraz ratownictwa wysokościowego. Szkolenia realizowane są zgodnie ze standardami wyszkolenia ratowników wodnych wyznaczonymi przez International Life Saving Federation i programem Centralnych Szkoleń Specjalistycznych opracowanym przez Komisję szkoleniową WOPR.

FAQ
Czytaj więcej

Szkolenia Motorowodne

Szkolenia przygotowuje ratownika  do  wykonywania  działań w zakresie ratownictwa wodnego z użyciem sprzętu motorowodnego, w tym łodzi ratunkowych, skutera ratowniczego w stopniu potrzebnym do   udzielenia   pomocy   na akwenach   wodnych. Nauczysz się manewrować sprzętem motorowodnym na różnych akwenach wodnych, w tym na rzece Wiśle, przygotowywać sprzęt do użycia poznasz też wszystkie niezbędne węzły. Uprawnienia Sternika Motorowodnego pozwalają na prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

FAQ
Czytaj więcej

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)

Kurs przygotowuje do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia oraz do współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Kurs prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r.

FAQ
Zapisz się

Inne szkolenia

W zależności od zapotrzebowania organizujemy szkolenia pedagogiczne -wychowawców kolonii, szkolenia Instruktorów sportowych oraz Instruktorów Ratownictwa.

FAQ
Czytaj więcej

Najbliższe szkolenie

 

WIETRZNICE 2022

 

Zapraszamy na szkolenie na wodach szybkopłynących i powodziowych „A”, „B” oraz asystent szkolenia

TERMIN:
31.05.2022 -02.06.2022

już od
750,00 zł (z Kartą Identyfikacyjną Członka WOPR, 800,00 zł dla pozostałych osób

Wietrznice

zapisz się na szkolenie

Inne terminy i lokalizacje

SZKOLENIE KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC


Zajęcia teoretyczne online codziennie od godziny 17.00. Zajęcia praktyczne w weekendy od 10.00 do 20.00

termin

18.10-31.10.2021

już od

850 zł

SZKOLENIE MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Szkolenie trwa 3 tygodni, zajęcia odbywają się popołudniami i w weekendy. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w trybie online. Zajęcia praktyczne odbędą się w siedzibie Stołecznego WOPR, na basenie w Pałacu Młodzieży oraz na Jeziorku Czerniakowskim.

zgłoszenia

do 19.04.2021

już od

450 zł

SZKOLENIE RATOWNIK WOPR

Szkolenie trwa 4 tygodnie, zajęcia odbywają się popołudniami i w weekendy. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w trybie online. Zajęcia praktyczne odbędą się w siedzibie Stołecznego WOPR, na basenie w Pałacu Młodzieży oraz na Jeziorku Czerniakowskim.

zgłoszenia

do 19.04.2021

już od

550 zł

Nasi instruktorzy

Marek Chadaj
Marek ChadajInstruktor Wykładowca WOPR
Członek WOPR od 1976,Instruktor Wykładowca WOPR (nr 684), Instruktor WOPR od 1988r, Instruktor Ratownictwa Wodnego, Lekarz weterynarii, nauczyciel wych fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa; Trener Pływania, Instruktor Skoków do Wody; Instruktor PZMiNW, Instruktor Sportów Motorowodnych i Żeglarstwa wg MENiS; Instruktor Centralnych Szkoleń Specjalistycznych: ratownictwo lodowe, ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych, ratownictwo z użyciem skutera z platformą, ratownictwo na spływach kajakowych, ratownictwo na śródlądowych regatach żeglarskich, ratownictwo z użyciem poduszkowca, ratownictwo z użyciem łodzi ratowniczej, operator AED, operator lądowiska śmigłowca, operator deski ortopedycznej, sędzia WOPR na zawodach ratowniczych, Motorowodny Sternik Morski, Jachtowy Sternik Morski. Stermotorzysta żeglugi śródlądowej, Płetwonurek P2
Paweł Błasiak
Paweł BłasiakInstruktor Wykładowca WOPR
Instruktor od 1990 roku. Instruktor WOPR (nr 740), Instruktor Ratownictwa Wodnego, Nauki Pływania oraz Sportów Motorowodnych. Stermotorzysta, Motorowodny Sternik Morski oraz Jachtowy Sternik Morski. Płetwonurek P2 i nurek III klasy.
Sebastian Tumiłowicz
Sebastian TumiłowiczInstruktor Wykładowca WOPR
Instruktor Wykładowca WOPR (nr 1000),Instruktor Nurkowania, Pływania, Wspinaczki, Narciarstwa, Snowboardu, Piłki Nożnej, Koszykówki, Siatkówki, Piłki Ręcznej, sportów walki.
Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski, Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej. Z wykształcenia Informatyk.
Marcin Trembulak
Marcin TrembulakInstruktor WOPR
Instruktor Ratownictwa Wodnego od 2018 roku oraz Instruktor WOPR(nr 1225) od 2020 roku. Instruktor Nauki Pływania. Żeglarz jachtowy, sternik motorowodny. Instruktor snowboardu. Ukończył kurs na szybowce. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w teakwondo-Do oraz Instruktor sztuk walki.
Adrianna Błasiak
Adrianna BłasiakInstruktor WOPR
Instruktor Ratownictwa Wodnego i Instruktor WOPR (nr 1221) od 2018 roku. Instruktor Nauki Pływania, Ratownictwa Lodowego oraz na wodach szybkopłynących i powodziowych. Instruktor Snowboardu. Współtwórczyni Stołecznej Akademii Rozwoju.
Dominik Kuchowicz
Dominik KuchowiczInstruktor WOPR
Instruktor ratownictwa wodnego oraz Instruktor WOPR.
Jakub Sekuła
Jakub SekułaInstruktor WOPR
Instruktor ratownictwa wodnego oraz Instruktor WOPR.

Galeria

Nasze zabezpieczenia