Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze

By inni mogli Żyć

Naszą  ideą jest bezinteresowne niesienie pomocy osobom narażonym na utratę zdrowia lub życia, przede wszystkim na obszarach wodnych. W działaniu opieramy się na naszych wartościach bezinteresowności, odwagi, niezawodności i wiarygodności. Podstawową rolą naszych ratowników jest upewnienie się, że każda osoba bezpiecznie korzysta z plaży i akwenów wodnych. Nasi ratownicy monitorują warunki nad warszawskim odcinku Wisły a w sezonie letnim także na morzu i jeziorach. Naszym celem jest zapobieganie wypadkom, zanim do nich dojdzie – aż 95% pracy ratownika ma charakter prewencyjny. Gdy jednak dochodzi do wypadku, nasi ratownicy natychmiast ruszają na ratunek