Kurs KPP – Czerwiec 2015

Wymagania formalne: Ukończony 18 rok życia w dniu egzaminu, Przynależność do jednej z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Obywatelstwo Polskie. terminy zajęć: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 czerwca 2015 roku godziny zajęć: piątek 17.00 – 21.00, sobota i niedziela 9.00 – 21.00 Egzamin końcowy (egzamin recertyfikacyjny); 21. czerwca 2015 roku godz. 9.00. Niezbędny dowód tożsamości oraz oryginał poprzedniego zaświadczenia kpp (dla osób przystępujących do recertyfikacji) Warsztaty przed recertyfikacją: 20 czerwca 2015 roku godz. 9.00 Miejsce: Sala […]

Read More