Szkolenie Sternik Motorowodny

Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/v2vzGW0hdm

  • Kurs rozpoczyna się 20.08.2021 i trwa do 22.08.2021.
  • Zajęcia teoretyczne online: 20 sierpnia, od 18.30 do 21.00.
  • Praktyka: 21 sierpnia lub w inne dni po 17 sierpnia, Port Czerniakowski, Warszawa, godzina i dzień do ustalenia indywidualnie z Instruktorem.
  • Egzamin: 22 sierpnia, godzina i termin zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.
  • Koszt: 450 zł kurs. Opłata egzaminacyjna 250 zł. Dla osób uczących się 125 zł  -wymagana kserokopia legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej z ważnością na dany rok szkolny.
  • W szkoleniu mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców).
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 17.08.2021.
  • Telefon kontaktowy: 782 977 933

Po zapisaniu się na szkolenie uczestnik otrzyma mailowo potwierdzenie przyjęcia na szkolenie. Szczegóły, w tym dzień i godzina zajęć praktycznych będą ustalane telefonicznie przez Instruktora 17 sierpnia.