STERNIK MOTOROWODNY – ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
🔹Wypełnij formularz zgłoszenia: https://forms.office.com/r/c34PnUrNet 
🔹Termin: 13-15.05.2022. Zajęcia teoretyczne online: 13 maja w godzinach wieczornych. Praktyka 14 maja, Port Czerniakowski, Warszawa, godzina do ustalenia indywidualnie z Instruktorem. Egzamin, 15 maja, godzina i termin zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.
🔹Koszt szkolenia: 450 zł.
🔹Opłata egzaminacyjna: 250 zł. Dla osób uczących się 125 zł. -wymagana kserokopia legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej z ważnością na dany rok szkolny.
🔹W szkoleniu mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia. (W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda obojga rodziców.)
🔹Zgłoszenia przyjmujemy do 12.05.2022.
📞Telefon kontaktowy: 782 977 933