Ratownik Wodny

Szkolenie modułowe skierowane jest dla osób które chcą uzyskać uprawnienia WOPR jak i państwowe uprawnienia. 
Uczestnik w kolejności podchodzi do każdego ze szkolenia i uzyskuje uprawnienia pozwalające na rozwój w strukturach WOPR, udział w zawodach sportowych i szkoleniach specjalistycznych oraz uzyskuje uprawnienia państwowe pozwalające na podjęcie pracy w Polsce 
 
16 lat lub więcej 
zgoda na udział w szkoleniu + brak przeciwskazań zdrowotnych