RECERTYFIKACJA KPP

kppSerdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez Stołeczne WOPR recertyfikacji uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

WARSZTATY przygotowujące do egzaminu odbędą się 20.02.2016 (sobota) godzinach 12:00-15:30 w sali wykładowej przy ul.Pytlasińskiego 17 w Warszawie.

EGZAMIN – po zakończonych zajęciach, o godzinie 16:00 w tym samym miejscu.

KOSZT UCZESTNICTWA – 250 zł
– płatność w biurze do 18.02.2016 (czwartek)
lub
– przelewem na konto szkoleniowe
43 2490 0005 0000 4600 2272 3163

ZGŁOSZENIA – przyjmowane będą do 18.02.2016 (czwartek) na adres kpp@wopr.warszawa.pl
– prosimy podać – imię, nazwisko, pesel oraz kto i
kiedy wystawił ostatnie zaświadczenie KPP (to które traci ważność)

POWODZENIA! :)

DOKUMENTACJA – szkolenie

DOKUMENTYW związku z wprowadzeniem nowych wzorów dokumentów dla działań Stołecznego WOPR zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie z zasad ich wypełniania.
Czas zajęć – ok. 2 godziny
Miejsce – ul. Pytlasińskiego 17, Warszawa

Termin: (do wyboru)
07.02.2016 w godzinach 11.00 – 13.00
07.02.2016 w godzinach 15.00 – 17.00
09.02.2016 w godzinach 20.00 – 22.00
10.02.2016 w godzinach 18.00 – 20.00
23.02.2016 w godzinach 20.00 – 22.00

Zgłoszenia na poszczególne grupy przyjmowane są:
– osobiście w biurze
– telefonicznie pod numerem – 22 619-82-31
– korespondencyjnie na adres e-mail – biuro@wopr.warszawa.pl

kontakt

CSS LODOWE WWA 2016

Ratownictwo lodoweZAPRASZAMY na Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego. Ma ono charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym ? stopień stażysta RL.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Organizator: Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Termin zajęć teoretycznych: 22.01.2016 piątek godz. 17.30 zajęcia teoretyczne.
Termin zajęć praktycznych: 24.01.2016 niedziela godz. 07.30 zajęcia praktyczne.
Miejsce: siedziba Stołecznego WOPR w Warszawie, ul. Pytlasińskiego 17.

Cena: 150 zł
Cena dla członków Stołecznej Grupy Interwencyjnej WOPR: 75 zł
Istnieje możliwość odpracowania opłaty.

Wpłata na konto Stołecznego WOPR
numer rachunku: 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163

Tytuł przelewu: ?CSS lodowe Wwa 2016?.

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 20.01.2016.

Wymagania formalne: aktualna legitymacja członkowska WOPR oraz zgoda rodziców na uczestniczenie w szkoleniu dla osób niepełnoletnich.

Wyposażenie własne: skafander (pianka) nurkowa mokra min 4/5 mm lub skafander suchy rękawiczki i buty nurkowe.

      Regulamin

  1. Zgłoszenie (nazwisko i imię, adres e-mail, telefon) należy przesłać na adres: biuro@wopr.warszawa.pl.
  2. Zgłoszenie stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym.
  3. Dowód wpłaty należy okazać przy rejestracji w dniu przyjazdu.
  4. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby zgłaszającej.
  5. Rachunki za szkolenie możemy wystawić zgodnie z podanymi danymi.
  6. Zgłaszający się na szkolenie oświadcza Organizatorowi, że spełnia wymagania formalne zawarte w programie szkolenia i akceptuje program centralnego szkolenia specjalistycznego.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone.
  8. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia wraz opłatą.

OKAZJA

…a, że OSTATNIA, to inna sprawa – zatem OGŁOSZENIE. :)

Jutro, tj. 30.12.2015 istnieje możliwość przystąpienia do EGZAMINU i recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).

START – godzina 17:00
MIEJSCE – biuro Stołecznego WOPR, ul.Pytlasińskiego 17

UWAGA
Osoby, które do tej pory się nie zgłosiły, prosimy o wcześniejsze przybycie i dopełnienie koniecznych formalności.

ZAPRASZAMY / POWODZENIA

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

 

 

 

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

kppOSTATNI w tym roku kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
 
> spotkanie organizacyjne – 27.11.2015 godzina 18:00, sala wykładowa Stołecznego WOPR, ul.Pytlasińskiego 17
 
> wymagania formalne:
– ukończone 18 lat w dniu egzaminu
– przynależność do jednej z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
– obywatelstwo polskie
 
> koszt:
KPP pełne dla członków Stołecznego WOPR – 750 zł
KPP pełne dla czlonków innych organizacji – 800 zł
recertyfikacja – 200 zł
recertyfikacja z warsztatami – 250 zł
 
> zgłoszenia:
– mailowo na adres kpp@wopr.warszawa.pl (podając – imię, nazwisko, numer PESEL)
 
***
 
> kurs:
– zajęcia będą odbywać się w weekendy w sali wykładowej Stołecznego WOPR, ul.Pytlasińskiego 17
(szczegółowy harmonogram zostanie omówiony na spotkaniu organizacyjnym)
 
> egzamin końcowy:
– odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia
 
ZAPRASZAMY! :) POWODZENIA!