CSS WOPR z zakresu ratownictwo na skuterach wodnych z platformą ratowniczą w warunkach morskich. 15-18.06.2017 r.

Centralne Szkolenie Specjalistyczne WOPR z zakresu ratownictwo na skuterach wodnych z platformą ratowniczą w warunkach morskich.

Termin szkolenia: 15 – 18 czerwca 2017r.

Przyjazd 15.06 do godz.09.00 (śniadanie), zajęcia zaczynają się o godz.10.30.

Wyjazd 18 czerwca po obiedzie, ok godz.14

Miejsce szkolenia: Łeba, baza ratowników, ul Sosnowa 2A
Koszt szkolenia: 740, zł dla członków WOPR posiadających Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR z hologramem na rok 2017

840, zł  dla pozostałych

Wymagane wyposażenie indywidualne uczestnika pianka neoprenowa lub suchy skafander, kask, buty, rękawice (opcjonalnie), kamizelka asekuracyjna, gwizdek, okulary ochronne.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy ( CSS WOPR Skuter 2017.06.15-18 Karta zgłoszenia) należy przesłać do biura ZGWOPR na adres e-mail biuro@wopr.warszawa.pl .

Liczba miejsc max do 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłat na konto organizatora podane w formularzy zgłoszeniowym.

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych

W szkoleniu brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują certyfikat oraz stopień stażysty lub operatora skutera ratowniczego. CSS WOPR skuter jest Centralnym Szkoleniem Specjalistycznym WOPR akredytowanym przez ILS.

Wietrznice 26.05-28.05.2017 r.

 

Centralne Szkolenie Specjalistyczne WOPR z zakresu ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych Wietrznice A.

Termin szkolenia: 26 maja – 28 maja 2017r.

Przyjazd 26.05 do godz.18.00 (kolacja), zajęcia zaczynają się o godz.19.00.

Wyjazd 28 maja po obiedzie, ok godz.14

Miejsce szkolenia: Tor kajakowy Wietrznice, Zabrzeż
Koszt szkolenia: 320, zł dla członków WOPR posiadających Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR z hologramem na rok 2017

350, zł  dla pozostałych

Wymagane wyposażenie indywidualne uczestnika Wyposażenie własne (obligatoryjne): pianka neoprenowa, buty za kostkę na twardej podeszwie, rękawice (zalecane),

Wyposażenie organizatora (uczestnik może korzystać z własnego sprzętu) kamizelka asekuracyjna z pasem centralnym i karabinkiem, kask.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (wietrznice_maj_karta_zgłoszenia) należy przesłać do biura ZGWOPR na adres e-mail biuro@wopr.warszawa.pl .

Liczba miejsc max do 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłat na konto organizatora podane w formularzy zgłoszeniowym.

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują certyfikat oraz stopień stażysty z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych. CSS WOPR WSPiP jest Centralnym Szkoleniem Specjalistycznym WOPR akredytowanym przez ILS.

20-21 stycznia 2017 r. Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego.

Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego

Szkolenie ma charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym – stopień stażysta RL / ratownik RL

Cel:

przygotowanie ratowników wopr do udzielania pomocy w  przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Organizator Stołeczne WOPR.

Termin:

20.01.2017 piątek godz. 18.00 zajęcia teoretyczne

21.01.2017 sobota godz. 07.30 zajęcia praktyczne

Miejsce: teoria – sala wykładowa biuro ul. Pytlasińskiego 17; praktyka – jeziorko Czerniakowskie

Cena: 150,- pln; 75,- pln dla członków GI SWOPR

Istnieje możliwość odpracowania opłaty

wpłata na konto  Stołeczne WOPR W-wa, ul. Pytlasińskiego 17

numer 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163 z dopiskiem „CSS lodowe Wwa 2017”

Termin zgłoszeń upływa z dniem 18.01.2017 wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan dowodu wpłaty

Wymagania formalne:

ważna legitymacja WOPR na rok 2017

zgoda rodziców na uczestnictwo w szkoleniu dla niepełnoletnich;

Wyposażenie własne: 

skafander (pianka) nurkowa mokra min 4/5 mm lub skafander suchy, rękawiczki i buty nurkowe

Regulamin:

 • Zgłoszenie (nazwisko imię, adres email, telefon) należy przesłać na adres e-mail: biuro@wopr.warszawa.pl
 • Zgłoszenie stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym.
 • Dowód wpłaty należy przesłać do biura lub okazać przy rejestracji w dniu wykładów.
 • Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby zgłaszającej.
 • Rachunek za szkolenie możemy wystawić zgodnie z podanymi danymi.
 • Zgłaszający się na szkolenie oświadcza Organizatorowi, że spełnia wymagania formalne zawarte w programie szkolenia specjalistycznego i akceptuje program centralnego szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia wraz opłatą.

POBIERZ TEKST W PDF TUTAJ:   CSS Lodowe Komunikat 

Zapraszamy na spotkanie Instruktorów WOPR woj. Mazowieckiego już 15 stycznia!

Zapraszamy na spotkanie Instruktorów WOPR woj. Mazowieckiego.

Termin spotkania: 15 stycznia 2017 niedziela  godzina 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania: sala wykładowa WOPR,Warszawa, ul. Pytlasińskiego 17

Celem spotkania jest prezentacja i wymiana poglądów w tematach:

 1. ścieżka szkoleń etapowych wopr- etap I/młodszy ratownik wopr, etap II/ratownik wopr
 2. szkolenie zawodowe msw
 3. dokumentacja prowadzonych szkoleń (wzory dziennik, regulaminy oświadczenia)
 4. centralne szkolenia specjalistyczne na Mazowszu
 5. sprawozdania instruktora wopr i instruktora css
 6. weryfikacja zawodowa 2018
 7. unifikacja instruktorska 2018

Potwierdzenie obecności proszę przesłać na adres email: biuro@wopr.warszawa.pl do dnia 12 stycznia

 Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 

Nazwisko i Imię Jednostka wopr telefon email
       

 

DOKUMENT MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ: mazowsze-komunikat

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zaczyna się już 18 czerwca!

Zapraszamy na ostatni przed sezonem kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!
 
Kurs rozpoczyna się w dniu 18 czerwca o godzinie 8:00 w sali wykładowej Stołecznego WOPR przy ul. Pytlasińskiego 17 w Warszawie.
Zajęcia potrwają tego dnia do godziny 18:00.
Terminy kolejnych zajęć zostaną podane w pierwszym dniu kursu.
Planowane zakończenie kursu: do końca czerwca 2016.
 
Koszt (kurs + egzamin):
750 zł – członkowie Stołecznego WOPR
850 zł – pozostałe osoby
Płatne w biurze Stołecznego WOPR.
 
Zgłoszenia wyłącznie na adres: kpp@wopr.warszawa.pl
Proszę w treści maila zawrzeć swoje imię, nazwisko i numer PESEL.
 
Termin egzaminu recertyfikacyjnego zostanie podany do dn. 22 czerwca.
KPP SWOPR
 
Zapraszamy!