ZMIANA TERMINU: 15.04.2018 Instruktor Ratownictwa Wodnego

Stołeczne WOPR ogłasza nabór na szkolenie „Instruktor Ratownictwa Wodnego wg MSW” w dniach:

Blok I 07.04.sob g.08.00-20.00 (zajęcia na pływalni 08.00-11.00) + teoria
Blok II 08.04.nd g.08.00-19.00 (zajęcia na pływalni 08.00-11.00) +teoria
Blok III 14.04.sob g.10.00-22.00 (zajęcia na jeź.Czerniakowskim) + teoria
Blok IV 15.04.nd g.08.00-15.00 teoria + egzamin

ZMIANA TERMINU: 15.04.2018

więcej informacji: 1. Info na stronę

dokument zgłoszeniowy: zgłoszenie Instruktor

SZKOLENIE LODOWE ODWOŁANE

Z powodu kłopotów pogodowych (brak wymaganej grubości lodu na wodnym akwenie) CSS z zakresu ratownictwa lodowego organizowane przez Stołeczne WOPR zostaje ODWOŁANE w terminie 17/18.02.2018

Jeżeli jesteś nadal zainteresowany powyższym szkoleniem pozostań w oczekiwaniu – mamy nadzieję, że w końcu będzie wystarczająco mroźno. Dlatego pozostań w oczekiwaniu na nowy termin.

W przypadku rezygnacji proszę przesłać emailem informację na nowy adres: biuro@wopr.warszawa.pl

SZKOLENIE LODOWE 2018 ZMIANA TERMINU NA 17.02.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU NA 17.02.2018

 

ZAPRASZAMY na Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego. Ma ono charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym stopień stażysta RL.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Termin 17. luty 2018 piątek godz. 17.00 zajęcia teoretyczne

Miejsce sala wykładowa biuro ul. Pytlasińskiego 17

 

 

150,- zł dla członków SWOPR
75,- zł dla członków SGI SWOPR
200,- zł dla pozostałych członków WOPR
Istnieje możliwość odpracowania opłaty

wpłata na konto Stołeczne WOPR W-wa, ul. Pytlasińskiego 17
numer 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163
z dopiskiem „CSS lodowe 2018/nazwisko imię uczestnika”

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 14 luty 2018

Wymagania formalne: ważna legitymacja wopr na rok 2018 + ID 2018
zgoda rodziców na uczestnictwo w szkoleniu dla niepełnoletnich

Wyposażenie własne: skafander (pianka) nurkowa mokra min 4/5 mm lub skafander suchy rękawiczki i buty nurkowe.

      Regulamin

  1. Zgłoszenie (nazwisko i imię, adres e-mail, telefon) należy przesłać na adres: lodowe@wopr.warszawa.pl.
  2. Zgłoszenie stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym.
  3. Dowód wpłaty należy okazać przy rejestracji w dniu przyjazdu.
  4. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby zgłaszającej.
  5. Rachunki za szkolenie możemy wystawić zgodnie z podanymi danymi.
  6. Zgłaszający się na szkolenie oświadcza Organizatorowi, że spełnia wymagania formalne zawarte w programie szkolenia i akceptuje program centralnego szkolenia specjalistycznego.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone.
  8. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia wraz opłatą.

DRUK zgłoszenia lodowe

zgłoszenie należy przesłać na adres: lodowe@wopr.warszawa.pl

 

KPP / RECERTYFIKACJA KPP

Zapraszamy na kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Kurs odbywa się w czasie ferii zimowych.

Zajęcia będą odbywały się w dniach:
22.01.18 – 26.01.2018 w godzinach 12.00-20.00;
27.01.2018 (sobota) godz. 10-19;
28.01. (niedziela) godz.10-14

Egzamin przeprowadzony będzie w dniu 28.01 o godzinie 15:00.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w siedzibie Stołecznego WOPR przy ul. Pytlasińskiego 17.

Koszt kursu dla członków Stołecznego WOPR: 750 zł (egzamin wliczony w cenę)
Koszt kursu dla pozostałych osób: 850 zł (egzamin wliczony w cenę).

Koszt uczestnictwa w egzaminie recertyfikacyjnym: 250 zł

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wysłanie maila na adres: kpp@wopr.warszawa.pl

DRUK zgłoszenia KPP