kppOSTATNI w tym roku kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
 
> spotkanie organizacyjne – 27.11.2015 godzina 18:00, sala wykładowa Stołecznego WOPR, ul.Pytlasińskiego 17
 
> wymagania formalne:
– ukończone 18 lat w dniu egzaminu
– przynależność do jednej z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
– obywatelstwo polskie
 
> koszt:
KPP pełne dla członków Stołecznego WOPR – 750 zł
KPP pełne dla czlonków innych organizacji – 800 zł
recertyfikacja – 200 zł
recertyfikacja z warsztatami – 250 zł
 
> zgłoszenia:
– mailowo na adres kpp@wopr.warszawa.pl (podając – imię, nazwisko, numer PESEL)
 
***
 
> kurs:
– zajęcia będą odbywać się w weekendy w sali wykładowej Stołecznego WOPR, ul.Pytlasińskiego 17
(szczegółowy harmonogram zostanie omówiony na spotkaniu organizacyjnym)
 
> egzamin końcowy:
– odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia
 
ZAPRASZAMY! :) POWODZENIA!
Podziel się informacją:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone