Młodszy Ratownik 

WOPR(I moduł)

750,00 zł

 • 12 lat
 • zgoda opiekuna prawnego
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne na basenie 
 • uprawnienia międzynarodowe 

Ratownik 

WOPR (II moduł)

850,00 zł 

 • 15 lat
 • zgoda opiekuna prawnego
 • upr. Młodszego Ratownika WOPR
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne na pływalni i wodach otwartych
 • uprawnienia międzynarodowe

Ratownik

Wodny (III moduł)

950,00 zł

 • 17 lat
 • zgoda na udział w zajęciach
 • upr. Ratownik WOPR *
 • zajęcia teoreyczne
 • zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych
 • uprawnienia państwowe

Ratownik 

wodny (pełny)

1600,00 zł

 • 16 lat
 • zgoda na udział w szkoleniu
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych
 • uprawnienia państwowe

Sternik 

Motorowodny

450,00 zł

 •  szkolenie przygotowujące do egzaminu
 • 14 lat
 • organizowany egzamin zaraz po szkoleniu

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

2500,00 zł 

 • 18 lat
 • szkolenie państwowe
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne

Instruktor 

pływania

1300,00 zł

 • 17 lat lub więcej
 • umiejętności pływackie

Instruktor 

ratownictwa 


 • Informacje już niedługo

Sędzia 

WOPR


 • Informację niedługo