Każdy może utonąć, nikt nie powinien.

W odpowiedzi na tragiczną liczbę zgonów na skutek utonięcia, w kwietniu tego roku, na 75 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień 25 lipca został ogłoszony Światowym Dniem Zapobiegania Utonięciom (World Drowning Prevention Day).

Utonięcie jest jednym z najpoważniejszym i zarazem zaniedbanych zagrożeń zdrowia publicznego, które pochłania życie 372 000 osób rocznie na całym świecie. Ponad 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Na całym świecie liczba śmierci w wyniku utonięcia stanowi trzecią najczęstszą przyczynę nieumyślnych zgonów.

 W Polsce każdego roku tonie około 500 osób, a tylko od 1 czerwca do 21 lipca 2021 w Polsce utonęło 127 osób.

Utonięcie jest jedną z 10 głównych przyczyn śmierci dzieci i młodzieży w każdym regionie świata, przy czym dzieci w wieku poniżej 5 lat są nieproporcjonalnie bardziej na nią narażone, a mężczyźni toną dwa razy częściej niż kobiety. Ponad połowa ofiar to osoby w wieku poniżej 25 lat.

Najważniejszymi przyczynami utonięć są: brak odpowiedniego nadzoru nad niemowlętami i małymi dziećmi w czasie kąpieli, pływania i zabawy w wodzie, słabe umiejętności pływackie użytkowników wód oraz przecenienie swoich umiejętności i siły, niska świadomość zagrożeń związanych z wodą oraz zachowania wysokiego ryzyka, jak  pływanie pod wpływem alkoholu. Do statystyk utonięć przyczyniają się też wypadki podczas transportu na wodzie i w czasie przepraw wodnych, brak bezpiecznego zaopatrzenia w wodę oraz klęski powodziowe, które odpowiadają za 75% zgonów na skutek utonięć.

 Gdy ktoś zaczyna tonąć, często kończy się to śmiercią. W przeciwieństwie do innych urazów, przeżycie zależy od dwóch niezmiennych czynników: jak szybko osoba zostanie wyciągnięta z wody i jak szybko przeprowadzana zostanie właściwa resuscytacja. Dlatego w przypadku utonięć profilaktyka ma kluczowe znaczenie.

Najważniejszym przesłaniem obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom jest to, że większości utonięć w Polsce i na świecie można zapobiec poprzez:

 Uczenie dzieci pływania i bezpiecznego zachowania w wodzie.

  • Doskonalenie umiejętności pływackich dorosłych.
  • Stosowanie przez dorosłych nadzoru nad dziećmi i słabymi pływakami przebywającymi w wodzie oraz nad wodą.
  • Używanie podczas aktywności w wodzie osobistego sprzętu asekuracyjnego (np. kamizelek ratunkowych, Bojek SP).
  • Ograniczenie ryzykownego zachowania: pływania pod wpływem alkoholu, skakania do wody w nieznanym miejscu.
  • Planowanie i wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania na wypadek klęsk żywiołowych.

 W dniu 23 lipca br. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wystąpiło z apelem do Posłów i Senatorów RP o wsparcie lub podjęcie działań w kierunku wprowadzenia obowiązkowej nauki pływania w szkole podstawowej. W opinii WOPR jednym z najlepszych sposobów na zapobieganie wypadkom tonięć, jest powrót do powszechnej nauki pływania zakończonej sprawdzianem uzyskanych umiejętności.

Treść apelu: http://zgwopr.eu/images/2021.07.22_Apel_WOPR__ws_Rezolucji_ONZ.pdf