Sędzia WOPR

Sędzia narodowy zawód.ów w sportowym ratownictwie wodnym klasy C
 
16 lat lub więcej 
zgoda na udział w szkoleniu 

Terminy szkoleń

terminy szkoleń zostaną podane niedługo