Od dnia 4 maja 2022 r., przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na terenie Biuro Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy W. Pytlasińskiego 17, Warszawa – otworzyliśmy Punkt Informacyjny dla obywateli ukraińskich oraz obywateli polskich, udzielających pomocy uchodźcom.

Celem punktu jest sieciowanie pomagających – tworzenie baz danych oraz łączenie osób, organizacji czy też instytucji gotowych do niesienia pomocy z osobami jej potrzebującymi.

Na miejscu pomocy udzielą wolontariusze Stołecznego WOPR, wspomagani przez pracowników biura.

W ramach punktu uruchomiliśmy również infolinię wsparcia dla obywateli ukraińskich. Infolinia aktywna jest pod numerami: 694 884 189 oraz 502 554 742.

Godziny funkcjonowania: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 20:00

Zakres udzielanych informacji:

– dostęp do edukacji, w tym kursów z nauki języka polskiego oraz kurs ABC pracownika, czyli uzyskanie najważniejszych informacji dotyczących zawieranych umów z pracodawcami, rodzajach składek, opodatkowania itp.

– dostęp do służby zdrowia, systemu szczepień i testów diagnostycznych COVID-19

–  dostęp do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

–  dostęp do poradnictwa prawnego,

–  dostęp do pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa,

–  dostęp do pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy,

–  dostęp do polityki mieszkaniowej Miasto Stołeczne Warszawa, wynajmu lokali mieszkalnych,

–  dostęp do obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa.

Osoby chętnie do pracy w punkcie w ramach wolontariatu prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy: biuro@wopr.warszawa.pl