Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, Stołeczne WOPR zawarło umowę w zakresie świadczenia
usług medycznych dla naszych członków, pracowników i zleceniobiorców. Warunkiem skorzystania z oferty i
wykupienia abonamentu w ramach uzyskanej zniżki jest związanie prawne ze Stołecznym WOPR
(wolontariusz, pracownik, zleceniobiorca) oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec stowarzyszenia.
Przewidujemy dodatkowe zniżki, rekompensaty, a nawet całkowicie lub czasowe zwolnienie z opłaty abonamentowej.
Członkowie ale i również nasi pracownicy i zleceniobiorcy nie będący członkami Stołecznego WOPR korzystają ze standardowej zniżki uzyskanej dla naszej organizacji. Dodatkowo nasi aktywni członkowie (bieżąco opłacający składki i wywiązujący z rocznego wolontariatu) mogą skorzystać z dodatkowego rabatu, a wolontariusze w zależności od ilości poświęconego czasu na zadania wskazane przez biuro mogą liczyć nawet na 100-procentowy rabat za okres świadczenia pracy – tu ustalenia są indywidualne. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ofertą i zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie na adres mailowy: ksiegowosc@wopr.warszawa.pl. Po weryfikacji zgłoszenia  w ewidencji zwrotnie wysyłamy wzór umowy i warunki przystąpienia do projektu. Decyzja wtedy należy do Was. Stołeczne WOPR nie pobiera żadnych opłat zarówno za proces aplikacyjny jak i administracyjnych podczas realizacji projektu