spotkanie_woprZarząd Główny WOPR oraz Komisja szkoleniowa organizują w dniu 22 kwietnia 2017 roku w Warszawie spotkanie Instruktorów WOPR, na którym poruszone zostaną tematy szkoleń na stopnie WOPR, zasady nadawania tych stopni, elementy szkolenia ratowników wodnych zawarte w Ramowym programie … (Dz. U. 2012 poz. 747) realizowane w ramach szkoleń WOPR, szkolenia centralne oraz kwalifikacje i uprawnienia instruktorów WOPR w aspekcie uprawnień „państwowych”. 

Koszt uczestnictwa wynosi 46,- zł i zawiera również skromny posiłek oraz napoje.
Zgłoszenie uczestnictwa polega na przesłaniu do dnia 28 marca 2017 roku na adres mailowy biuro@zgwopr.pl kopii potwierdzenia dokonania przelewu na konto nr 67 2490 0005 0000 4600 7960 4404

Tytuł przelewu: Warsztaty IWOPR 2017, Imię i nazwisko oraz nr instruktora (w wypadku MI WOPR numer Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR lub Legitymacji WOPR).

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ.

Podziel się informacją:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone