Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu prowadzonych prac remontowych na moście Łazienkowskim w km 510+500 na rzece Wiśle zamyka się żeglugę w tym rejonie

do odwołania. W razie konieczności jednostki mogą przepłynąć przez rejon budowy jedynie po wcześniejszym ( minimum 2 godzinnym) ustaleniu telefonicznym z kierownikiem budowy możliwości przepłynięcia. Telefon kontaktowy 515 113 155.

Przepływanie pod mostem w czasie prac remontowych grozi wypadkiem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności .

Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr92015

Podziel się informacją:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone