Zabezpieczenie kąpielisk w gminie Rewal latem 2020 roku. Partner Gmina Rewal.