Do zadań Grupy Interwencyjnej Stołecznego WOPR w szczególności należy: Logo SGI

  • reagowanie na lokalne zagrożenia występujące na obszarach wodnych,
  • ewakuacja osób poszkodowanych na obszarach wodnych,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia,
  • ratownictwo specjalistyczne w zakresie technik motorowodnych, linowych, ratownictwa lodowego,
  • bezpośredni udział w działaniach powodziowych i innych klęsk żywiołowych,
  • wsparcie służb powołanych do ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oraz służb porządkowych,
  • współpraca z podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Grupa posiada łodzie (statki ratownicze), sprzęt wysokościowy, sprzęt nurkowy oraz specjalistyczny sprzęt do ratownictwa lodowego. Członkowie Grupy Interwencyjnej Stołecznego WOPR szkolą się z ratownictwa specjalistycznego, począwszy od lodowego, poprzez współpracę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, techniki linowe i działania zespołowe.

W skład grupy wchodzą Ratownicy Wodni, Instruktorzy Ratownictwa Wodnego, Instruktorzy Motorowodni, Instruktorzy Ratownictwa Lodowego i Wód Szybkopłynących, Stermotorzyści Żeglugi Śródlądowej, Starsi Sternicy Motorowodni, Płetwonurkowie, Płetwonurkowie Podlodowi, Ratownicy Medyczni, Pielęgniarze o specjalizacji Medycyny Ratunkowej, Lekarze o specjalizacji Medycyny Ratunkowej.

Aktualne informacje dotyczące Grupy znajdują się na stronie www.sgi.stolecznewopr.pl

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

Numer telefonu alarmowego: 881 758 800