STOŁECZNE WOPR ZAPRASZA NA SZKOLENIE ZAWODOWE INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

 

Spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia  odbędzie się  28.01.2018 o godzinie 18.00 w Sali konferencyjnej Stołecznego WOPR przy ul. Pytlasińskiego w Warszawie ( dolny Mokotów)

Instruktorem wg. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku , w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest osoba, która:

 1. Wzięła udział w szkoleniu instruktorów  ( nie krótszym niż 38 godzin)
 2. Zaliczyła egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:
 1. Symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m.
 2. Symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m.
 3. 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.   
 4. 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.
 1. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym- zaliczy egzamin praktyczny ( identyczny jak na stopień ratownik wodny).

ZASADY SZKOLEŃ NA INSTRUKTORÓW RATOWNICTWA WODNEGO:

 1. Ukończony 18 rok życia ( osoba pełnoletnia).
 2. Poprawnie wykonane zgłoszenie do udziału w szkoleniu.
 3. Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej na terenie Warszawy ( organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia lokalizacji kursu)
 4. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:
 1. Poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego w sposób wskazany przez organizatora
 2. Poprawnie wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia.
 3. Uiszczenia opłaty zgodnie z harmonogramem opłat.
 1. Udział w zajęciach jest obowiązkowy
 2. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć.

 

W kwestiach pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt pod adresem mailowym szkolenia@wopr.warszawa.pl

 

 


 

ZAPRASZAMY ! ! !

 

Podziel się informacją:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone