opłacenia składki 2018

Do opłacenia składki  musi mieć ze sobą wszystkie aktualne uprawnienia czyli
KPP, MSW lub RWWOPR z przed 2012, patent oraz Karta członka WOPR
w kolorze żółtym.

 

SZKOLENIE LODOWE 2018 ZMIANA TERMINU NA 17.02.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU NA 17.02.2018

 

ZAPRASZAMY na Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego. Ma ono charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym stopień stażysta RL.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Termin 17. luty 2018 piątek godz. 17.00 zajęcia teoretyczne

Miejsce sala wykładowa biuro ul. Pytlasińskiego 17

 

 

150,- zł dla członków SWOPR
75,- zł dla członków SGI SWOPR
200,- zł dla pozostałych członków WOPR
Istnieje możliwość odpracowania opłaty

wpłata na konto Stołeczne WOPR W-wa, ul. Pytlasińskiego 17
numer 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163
z dopiskiem „CSS lodowe 2018/nazwisko imię uczestnika”

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 14 luty 2018

Wymagania formalne: ważna legitymacja wopr na rok 2018 + ID 2018
zgoda rodziców na uczestnictwo w szkoleniu dla niepełnoletnich

Wyposażenie własne: skafander (pianka) nurkowa mokra min 4/5 mm lub skafander suchy rękawiczki i buty nurkowe.

      Regulamin

  1. Zgłoszenie (nazwisko i imię, adres e-mail, telefon) należy przesłać na adres: lodowe@wopr.warszawa.pl.
  2. Zgłoszenie stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym.
  3. Dowód wpłaty należy okazać przy rejestracji w dniu przyjazdu.
  4. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby zgłaszającej.
  5. Rachunki za szkolenie możemy wystawić zgodnie z podanymi danymi.
  6. Zgłaszający się na szkolenie oświadcza Organizatorowi, że spełnia wymagania formalne zawarte w programie szkolenia i akceptuje program centralnego szkolenia specjalistycznego.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone.
  8. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia wraz opłatą.

DRUK zgłoszenia lodowe

zgłoszenie należy przesłać na adres: lodowe@wopr.warszawa.pl

 

VII Nocny Maraton Pływacki

VII Nocny Maraton Pływacki odbył się na pływalni „Prawy Brzeg” przyniósł naszej drużynie w składzie: Agnieszka, Marysia, Pola, Maciek i Krzysiek IV miejsce. Gratulujemy szczególnie że nasi to nie zawodnicy a przed nimi znalazły się drużyny”wyposażone” w pływaków sportowców. Zresztą jak na pierwszy raz po dekadzie przerwy w sportowym ratownictwie to bardzo dobry wynik. Może zalążek nowej drużyny?

26 Finał WOŚP

Już poraz 26 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całej Polsce. Celem tegorocznego finału WOŚP jest wyrównanie szansy na leczenie noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt. Misją Stołecznego WOPR jest ratowanie życia i zdrowia ludzi, dlatego też nasi ratownicy także włączyli się w tę inicjatywę zbierając pieniądze na ten szczytny cel