Uwaga. W związku ze zrzutem nieoczyszczony ścieków miejskich bezpośrednio do Wisły Stołeczne WOPR ostrzega przez kontaktem bezpośrednim z wodą w rzece poniżej Mostu Północnego (kolektor zrzutową na wysokości ul. Farysa). W wypadku konieczności podejmowania na odcinku rzeki za 522 km (kilometraż urzędowy) działań ratowniczych, działań poszukiwawczych na rzece lub w jej bezpośredniej okolicy, gdy istnieje możliwość kontaktu z wodą, czynności te należy podejmować w sprzęcie zapewniającym pełną izolacje ratownika od wody. Niezbędne prace bosmańskie, konserwacyjne i techniczne na sprzęcie pływającym, ratowniczym i medycznym, który brał udział w działaniach na wskazanym odcinku należy wykonywać przy zabezpieczeniu rąk przed kontaktem ze sprzętem do czasu jego umycia lub dezynfekcji. Sprzęt zabezpieczający ZRW pobiera przed dyżurem.