SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH „MSW”

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na szkolenie ratowników wodnych 

wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/. 

Koszt szkolenia: 1280 złotych plus koszt egzaminu 250zł dla osób uczących, członków SGI i posiadaczy karty dużej rodziny, karty młodego warszawiaka 200zł

Nabór kandydatów  odbędzie się od 7 września a zakończy 30 września 2019 roku.

Wymagania dla kandydatów na stopień Ratownika Wodnego :

 •  17 lat  (rocznikowo)
 •  Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w szkoleniu 
 •  Umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką 

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej na pływali oraz wodach otwartych.

 

Część teoretyczna – minimum 20 godzin obejmuje:

Część praktyczna  – minimum 43 godziny obejmuje: 

 • Podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego, aspekty prawne pracy ratownika, 
 • Obowiązki i uprawnienia ratowników wodnych, 
 • Specyfikacja ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych
 • Hydrologia oraz budowle wodne
 • Ochrona środowiska 
 • Kierowanie zespołem ratowniczym 
 • Pływanie i techniki ratownictwa wodnego
 • Samoratownictwo
 • Transport poszkodowanego w wodzie i na ląd
 • Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnych
 • Akcje ratownicze przy użyciu różnego rodzaju sprzętu ratowniczego 

W trakcie szkolenia chętni mogą wziąć udziału w zajęciach uzupełniających wymaganych przez Internal Life Saving Federation (ILS) do egzaminów niezbędnych na uzyskanie certyfikatów międzynarodowych ILS oraz stopni zawodowych WOPR.  Pełny koszt trzech modułów szkoleń uzupełniających wynosi:

450,00 zł przy oddzielnych szkoleniach odpowiednio 100,00 – MRWOPR, 150,00 – RWOPR 250,00 – RWP i RWS oraz koszt wydania certyfikatu przez ILS.


400,00 zł dla osób uczących się, członków SGI, posiadaczy karty dużej rodziny lub karty młodego Warszawiaka.

 
    Młodszego Ratownika WOPR  (Junior Lifesaver);

 

Ratownik WOPR (Lifesever);