RECERTYFIKACJA KPP

W dniu 20.06.2020 godz. 10.00 Warszawa.

Recertyfikacja KPP na „starych” zasadach


zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: biuro@ wopr.warszawa.pl

 

koszt egzaminu: 250,00 zł

wpłaty na rachunek: 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163


Na egzamin proszę przynieść potwierdzenie wpłaty i poprzedni oryginał zaświadczenia.