Za nami spotkanie szkoleniowe Instruktorów WOPR Woj. Mazowieckiego!

W dniu 15 stycznia 2017 roku, po kilku latach przerwy odbyło się spotkanie szkoleniowe Instruktorów WOPR Woj. Mazowieckiego.

W trakcie spotkania prowadzonego przez Prezesa Pawła Błasiaka, Sebastiana Tumiłowicza i Marka Chadaja poruszono ważne tematy:

 • wewnętrzna ścieżka szkoleń, a ścieżka zawodowa msw;
 • uaktualnienie i ujednolicenie prowadzonej dokumentacji-dzienniki, zaświadczenia, wpisy;
 • „CSS-centralne szkolenia specjalistyczne” a „wewnętrzne szkolenia specjalistyczne” różnice kadrowe, programowe i co najważniejsze uznaniowe;
 • mazowiecki kalendarz szkoleń na rok 2017;

Ożywiona dyskusja zapanowała w temacie weryfikacji zawodowej ratowników i unifikacji instruktorów na Mazowszu i w jednostkach od roku 2018 – „tak” czy „nie” uzasadnij swą opinię.

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo nadmiaru obowiązków własnych czy służbowych naleźli czas i mieli ochotę uczestniczyć  w naszym wspólnym WOPR-owskim spotkaniu.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

Stołeczne WOPR na 25. Finale WOŚP!


Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 10 im. M.Konopnickiej w Pruszkowie wychowankowie „Szkoły nauki pływania i ratownictwa wodnego SWOPR- Delfin” prowadzonej przez Instruktora Wykładowcę WOPR Marka Chadaja  uczestniczyli w obchodach 25 finału WOŚP. Stanowisko nauki reanimacji krążeniowo-oddechowej i zasad udzielania pierwszej … CZYTAJ DALEJ

20-21 stycznia 2017 r. Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego.

Centralne Szkolenie Specjalistyczne z zakresu ratownictwa lodowego

Szkolenie ma charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym – stopień stażysta RL / ratownik RL

Cel:

przygotowanie ratowników wopr do udzielania pomocy w  przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Organizator Stołeczne WOPR.

Termin:

20.01.2017 piątek godz. 18.00 zajęcia teoretyczne

21.01.2017 sobota godz. 07.30 zajęcia praktyczne

Miejsce: teoria – sala wykładowa biuro ul. Pytlasińskiego 17; praktyka – jeziorko Czerniakowskie

Cena: 150,- pln; 75,- pln dla członków GI SWOPR

Istnieje możliwość odpracowania opłaty

wpłata na konto  Stołeczne WOPR W-wa, ul. Pytlasińskiego 17

numer 43 2490 0005 0000 4600 2272 3163 z dopiskiem „CSS lodowe Wwa 2017”

Termin zgłoszeń upływa z dniem 18.01.2017 wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan dowodu wpłaty

Wymagania formalne:

ważna legitymacja WOPR na rok 2017

zgoda rodziców na uczestnictwo w szkoleniu dla niepełnoletnich;

Wyposażenie własne: 

skafander (pianka) nurkowa mokra min 4/5 mm lub skafander suchy, rękawiczki i buty nurkowe

Regulamin:

 • Zgłoszenie (nazwisko imię, adres email, telefon) należy przesłać na adres e-mail: biuro@wopr.warszawa.pl
 • Zgłoszenie stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym.
 • Dowód wpłaty należy przesłać do biura lub okazać przy rejestracji w dniu wykładów.
 • Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu bez informowania osoby zgłaszającej.
 • Rachunek za szkolenie możemy wystawić zgodnie z podanymi danymi.
 • Zgłaszający się na szkolenie oświadcza Organizatorowi, że spełnia wymagania formalne zawarte w programie szkolenia specjalistycznego i akceptuje program centralnego szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w szkoleniu osoby, która nie spełnia wymagań Organizatora oraz osób, które nie zostały zgłoszone.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia wraz opłatą.

POBIERZ TEKST W PDF TUTAJ:   CSS Lodowe Komunikat